ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ‌ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಎಲ್.ನಾಗೇಂದ್ರ

1 min read

ಮೈಸೂರು,ಸೆ.15-ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ಓಡಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಶಾಸಕ ಎಲ್.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ‌‌‌ ನೀಡಿದರು.


www.nagendral.com. ಎಂಬ ವಿಳಾಸದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಜಲದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಚಾಲನೆ‌ ನೀಡಿದರು.
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು M/s Kreatment Events, a professional technology Mysore ಇವರು ನಿಭಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಲ್.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *