ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ‌ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ!

1 min read

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಇದೀಗಾ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ.

ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕು ಕಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೂತು ಫುಲ್ ಬೇಜಾರ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಿಟಿಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಳೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ” ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ (ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್) ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಅದೆಲ್ಲವು ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿದೆ‌ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *